BYT LAND

SPRÅK

Rådande vädersituation i Norrland försvårar leveranser

Rådande vädersituation i Norrland försvårar leveranser

Under rådande situation i Norrland ber vi om överseende för transporterna, hårdast drabbat är Skellefteå och norr över.

Sundsvall har gått ut med klass 2 varning idag vilket skulle kunna störa trafiken för början på nästa vecka.
Skellefteå och uppåt har den senaste tiden haft stora svårigheter med väderförhållande vilket lett till att vi ligger ca 4-5 dagar efter ledtiden.

Vi jobbar för att få fram godset fortast möjligt, vid frågor vänligen kontakta bokningen@axesslogistic.se

I övrigt ligger vi enligt ledtiderna som uppdaterades 31/1 2018.

Mera Nyheter