BYT LAND

SPRÅK

Transportledtider

Transportledtider

Då trycket på orderingången är något starkare denna veckan än föregående bedömer vi att ligga kvar med ledtidsprognosen.

Tabellen nedan visar att vi har stora utmaningar och jobbar aktivt med att få ut flödena.
I Norrland upplever vi en del problem och man bör se till ett större påslag vad det gäller ledtid än vad tabellen visar.
Vid frågor vänligen kontakta bokningen@axesslogistics.se så skall vi vara så behjälpliga som möjligt.

Terminal           Dagar utöver ledtid
Malmö               2 dgr
Halmstad          2 dgr
Göteborg           2 dgr
Wallhamn         2 dgr
Södertälje         2 dgr

Mera Nyheter