BYT LAND

SPRÅK

Transportledtider

Transportledtider

Transporterna ut ifrån terminal varierar en aning beroende på vart i landet transporterna går ifrån.

Transporterna ut ifrån terminal varierar en aning beroende på vart i landet transporterna går ifrån. Ser vi till läget just nu ställer den rådande kylan och snöfallet till det i stora delar av Sverige.
Nedan finner ni en tabell för läget i skrivande stund. Läs även uppdateringen Kraftiga störningar avseende järnvägstrafiken från 2018-02-26 som är oförändrad i nuläget där framförallt Norrland är drabbat. Räkna med 3-4 dagars påslag utöver ledtiden.
Malmö drabbades av stort snöfall vilket har gjort framkomligheten på vissa vägar till kraftigt begränsad eller avstängt, vi ber er ha överseende med situationen och kontakta vår kundsupport för ytterligare information.
Vi strävar efter en så bra service och snabb service som möjligt.

Terminal           Dagar utöver ledtid
Malmö                   1 dgr
Halmstad              0 dgr
Göteborg               2 dgr
Wallhamn         2-3 dgr
Södertälje             1 dgr

Mera Nyheter