BYT LAND

Kvalitet & Miljö

HÅLLBARHET

Kvalitet med fokus på hållbar utveckling

På Axess Logistics är kvalitets- och miljöarbetet en integrerad del av verksamheten. Att leverera rätt kvalitet i rätt tid är en självklarhet för oss. Lika självklart är det att ständigt arbeta för att minska vår påverkan på miljön. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001, vilket är en trygghet för dig som kund och en hjälp för oss i vårt arbete för att ständigt bli bättre.

 

Kvalitet i alla led

Axess Logistics kvalitetsarbete bygger på våra medarbetares höga kompetens och engagemang. Vi söker ständigt nya vägar att reducera våra ledtider på samt effektivisera och förbättra våra processer, produkter och tjänster. Vi utvecklar kundunika lösningar och effektiva verkstads- och logistiklösningar som skapar mervärde. Genom att arbeta nära våra kunder fångar vi upp behov och önskemål som leder till nya innovativa lösningar.

 

En hållbar utveckling

Axess bidrar till en hållbar utveckling, exempelvis genom att minska påverkan på miljön. Genom olika åtgärder ser vi till att minimera våra utsläpp av växthusgaser till luften. Vi gör investeringar för framtiden bland annat genom installation av solpaneler på anläggningar. Solpanelerna förser vår verksamhet med grön el bland annat till laddning av elbilar.

 

Axess Logistics ser till att ligga i frontlinjen genom att regelbundet genomföra omvärldsanalyser och bevaka utvecklingen på ellastbilar, laddinfrastruktur och nya transportplaneringssystem med mera. Vi investerar i nya lastbilar med mer bränsleeffektiva motorer eller ellastbilar och utvärderar regelbundet användningen av alternativa bränslen. Våra chaufförer är utbildade i ECO-driving. Vi följer upp bränsleförbrukningen kontinuerligt och vi sätter mål för en minskning av koldioxidutsläppen.

 

Vi på Axess Logistics är måna om öppenhet, transparens och goda arbetsvillkor. Det inkluderar en sund och säker arbetsmiljö, bra arbetsvillkor, kollektivavtal och god etik. Vi strävar efter en jämn könsfördelning som gynnar utvecklingen av företaget.

Axess Logistics Sweden AB Certifikat ISO 9001 & 14001

POLICY & BESTÄMMELSER