BYT LAND

Policy & bestämmelser

Policy & bestämmelser

 

VAD VI STÅR FÖR

Vi på Axess Logistics är övertygade om att öppenhet och transparens skapar tillit, det leder till goda relationer vilket i sin tur skapar mervärden för både oss och våra kunder.

För att du ska veta vad vi står för, väljer vi att dela de policies och bestämmelser som vi arbetar efter.