BYT LAND

Transportterminaler

Våra transport-
terminaler

Vi har ett rikstäckande nät av terminaler i Norden där lastning och lossning av fordon sker. Totalt transporterar vi drygt en miljon fordon årligen och hanterar såväl stora som små volymer i våra transportflöden. Transportledningen hanteras från orterna Södertälje, Göteborg och Halmstad i Sverige, Drammen i Norge och Fredericia i Danmark.
 
DRAMMEN

FREDRICIA

GÖTEBORG

HALMSTAD

MALMÖ

PITEÅ

SÖDERTÄLJE

SUNDSVALL

UMEÅ

WALLHAMN